Information

Chaufförslistor 2016.

Chaufförslista 2016

Fredsljusbudskapet 2016 på finska.

Betlehemin Rauhantuli 2016

Läs broschyrer om Fredsljuset och skriv gärna ut den och sprid den.  

Trevikt Fredsljuset 151006 (1)