Hälsningar

Fredsbön

 

Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan
över vad som händer i vår värld,
du som kom till oss vapenlös
men starkare än all världens makt.

Visa oss och världens makthavare
på vägar att verka för fred och försoning
utan våld och vapen.
Låt din kyrka få vara ett tidens tecken
och använd oss – om du så vill benåda oss.

Herre, var hos dem som drabbas av terror
och våldshandlingar,
var hos barnen
och förtvivlade mödrar.
Var hos militärbefäl och pojksoldater,
som inte vet av annat än att lyda.

Herre, kom med vishet till dem
som har att fatta avgörande beslut
som rör hela skapelsens framtid.
Herre, ge oss fred.
Herre, förbarma dig!

Caroline Krook
Biskop emerita i Svenska kyrkan